Bộ Y tế hướng dẫn thanh toán BHYT tại các cơ sở y tế tư nhân

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB tư nhân. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị,

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn việc thanh toán chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB tư nhân. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ vào cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục các kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cung cấp dịch vụ y tế thực tế của cơ sở KCB tư nhân, Sở Y tế các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ sở KCB tư nhân để thống nhất mức thanh toán như đối với cơ sở KCB công lập tương đương phân hạng trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, trong trường hợp giá dịch vụ y tế của cơ sở KCB tư nhân thấp hơn giá dịch vụ y tế của cơ sở công lập tương đương về phân hạng trên địa bàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì áp dụng mức giá dịch vụ y tế của cơ sở KCB tư nhân để thanh toán BHYT.
T.Bình
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT