Bộ Y tế đã cổ phần hóa 7 doanh nghiệp

Suckhoedoisong.vn - Là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại Hội nghị tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011-2016 do Bộ Y tế vừa tổ chức.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả sắp xếp, đổi mới DNNN trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2011-2016, việc triển khai thực hiện Quyết định số 929/QĐTTg ngày 17/7/2012 về việc phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017,

Theo Bộ trưởng, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: công tác sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đột xuất của năm 2017 của tất cả cán bộ, đảng viên, bởi vì chúng ta đã có nhiều chủ trương của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ về vấn đề này. Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với Bộ Y tế trong giai đoạn 2011-2016, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng Bộ Y tế đã triển khai thực hiện nghiêm túc và tích cực.

Bộ trưởng tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Kết quả, giai đoạn 2011-2016 Bộ Y tế đã cơ bản hoàn thành công tác cổ phần hóa đối với 7 doanh nghiệp. Trong đó, 4 doanh nghiệp đã hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần trong năm 2016; 3 doanh nghiệp đã hoàn thành Đại hội cổ đông lần đầu trong năm 2017, dự kiến trong Quý I, II năm 2017 sẽ hoàn thành việc bàn giao sang công ty cổ phần. Hoàn thành việc chuyển 01 DNNN thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế. 01 doanh nghiệp vắc xin đang thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp; 01 doanh nghiệp vắc xin đang triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc làm đầu mối nhận chuyển giao công nghệ vắc xin 5 trong 1 và 6 trong 1.

Những kết quả nêu trên của Bộ Y tế có thể coi là thành công trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011-2016. Bộ trưởng đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của các doanh nghiệp trực thuộc Bộ và tất cả các doanh nghiệp dược khác trong ngành y tế, của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Y tế; của các Vụ, Cục thuộc Bộ. Đồng thời, ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Đổi mới doanh nghiệp - Văn phòng Chinh phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch-Đầu tư và các Bộ/ngành liên quan sự nỗ lực của các đơn vị liên quan.

Bộ trưởng cũng lưu ý, dẫu Bộ Y tế đã nỗ lực để đạt được những thành tựu cơ bản song với những chỉ đạo mới của Chính phủ, Bộ Y tế phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt các nội dung sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Bộ Y tế giai đoạn 2017-2020. Trao đổi về các vướng mắc liên quan đến việc cổ phần hóa 02 DNNN còn lại và kế hoạch thoái vốn, tái cấu trúc của các doanh nghiệp ngành y tế, nhằm hoàn thành kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2017-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02/02/2017 và chỉ đạo ngày 03/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ…

Nguyễn Huyền

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bộ Y tế đã cổ phần hóa 7 doanh nghiệp

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT