Bộ Y tế có Thứ trưởng mới

Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Ngày 25/3, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 508/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Lê Quang Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.
Bộ Y tế có Thứ trưởng mới 1
GS.TS Lê Quang Cường được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

Quyết định 508/QĐ-TTg nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001; căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại văn bản số 5179-CV/VPTW ngày 20/3/2013; xét đề nghị của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế tại tờ trình số 18-TTr/BCSĐ ngày 5/2/2013; Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 35/TTr-BNV ngày 26/2/2013, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Cường, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2013.

Thủ tướng yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Lê Quang Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Dương Hải
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bộ Y tế có Thứ trưởng mới

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT