Bộ Y tế ban hành thông tư hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở KCB có phòng xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2013 hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở KCB có phòng xét nghiệm. Theo đó, cơ sở KCB có phòng xét nghiệm thực hiện việc xét nghiệm các mẫu xét nghiệm và phối hợp thực hiện với các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm được Bộ Y tế quyết định, cho phép thành lập hoạt động để bảo đảm chất lượng xét nghiệm tại phòng xét nghiệm của cơ sở KCB. Cơ sở KCB phải công khai công tác kiểm chuẩn xét nghiệm của đơn vị để cơ quan quản lý, khách hàng, cộng đồng biết và giám sát. Thông tư nêu rõ, Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, y tế ngành thực hiện quản lý nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở KCB có phòng xét nghiệm và các phòng xét nghiệm tham chiếu trong quản lý chất lượng xét nghiệm; chỉ đạo hoạt động chuyên môn của các trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm. Bộ Y tế đánh giá và công nhận phòng xét nghiệm là phòng xét nghiệm tham chiếu đối với một hoặc nhiều loại xét nghiệm...

 
N.HỒNG
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT