Bổ sung chính sách phúc lợi xã hội cho trẻ em

Ngày 24/4, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020.
Ngày 24/4, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020. Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, trong những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được cải thiện. Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi và 5 tuổi giảm mạnh ở tất cả các vùng miền. Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhẹ cân ở trẻ dưới 5 tuổi giảm qua các năm, trung bình mỗi năm giảm 1,8%. Trên 90% trẻ em dưới 1 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ 7 loại vaccin. Tỷ lệ trẻ em từ 3-5 tuổi đi học mẫu giáo là 47,59% (năm 2000) tăng lên 70,54% năm 2010... Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số chính sách phúc lợi xã hội cho trẻ em như Chính sách trợ cấp xã hội, trợ giúp chăm sóc thay thế, hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ bị tim bẩm sinh... theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

T.Cúc

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bổ sung chính sách phúc lợi xã hội cho trẻ em

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com