Bộ GD&ÐT yêu cầu rà soát, loại bỏ nội dung không đúng trong xuất bản phẩm

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi một số nhà xuất bản và trường đại học có nhà xuất bản yêu cầu rà soát và loại bỏ các nội dung không đúng trong xuất bản phẩm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có công văn gửi một số nhà xuất bản và trường đại học có nhà xuất bản yêu cầu rà soát và loại bỏ các nội dung không đúng trong xuất bản phẩm. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam, các trường đại học có nhà xuất bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát, loại bỏ các nội dung trong xuất bản phẩm không phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục và đào tạo theo quy định, đặc biệt lưu ý đối với các sách dịch, sách mua bản quyền, sách liên kết xuất bản. Công văn nhấn mạnh, tuyệt đối không xuất bản và phát hành các loại xuất bản phẩm không đúng với pháp luật, không phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý và thuần phong mỹ tục Việt Nam, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành.        
 
 T.Mạnh
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT