BHXH Việt Nam hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Suckhoedoisong.vn - BHXH Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

BHXH Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Theo đó, BHXH Việt Nam cho biết, trong khi chờ sửa Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN với người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 01/7/2016 trở đi: Đối với hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ, bỏ thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 3, Khoản 6 Điều 14 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 và các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam;

Đối với hồ sơ hưởng chế độ BNN, bỏ thành phần hồ sơ là biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động hoặc bản trích sao của các giấy tờ trên quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH;

Đối với văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN ghi bổ sung vào cuối Điểm 1 của văn bản nội dung như sau: Đối với trường hợp hưởng chế độ TNLĐ, biên bản điều tra TNLĐ số... ngày... tháng... năm... của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp cơ sở thực hiện) hoặc cấp tỉnh (nếu do Đoàn điều tra TNLĐ cấp tỉnh thực hiện) hoặc cấp TW (nếu do Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp TW thực hiện); trường hợp tai nạn giao thông được xác định là TNLĐ thì ghi thêm nội dung (biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn lập ngày... tháng... năm... của...); Đối với trường hợp hưởng chế độ BNN: Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại (nếu là biên bản đo đạc môi trường) hoặc kết quả đo, kiểm tra môi trường lao động (nếu là kết quả đo, kiểm tra môi trường) hoặc kết quả quan trắc môi trường lao động (nếu là kết quả quan trắc môi trường).

Thứ hai, về chế độ Bảo hiểm TNLĐ, BNN mà thương tật, bệnh tật tái phát hoặc thương tật, bệnh tật được giám định tổng hợp tạm thời thực hiện theo các văn bản hướng dẫn ban hành trước ngày 01/7/2016.

Trước đó, tại Công văn số  2533/LĐTBXH-ATLĐ, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn đối với người đang hưởng chế độ trợ cấp TNLĐ, BNN cho hay, người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện trước ngày 01/7/2016: Về điều kiện, mức hưởng, hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chế độ TNLĐ, BNN ban hành trước ngày 01/7/2016. Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN Cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động.

Đối với người bị TNLĐ, BNN điều trị xong, ra viện từ ngày 1/7/2016 trở đi: Về điều kiện, mức hưởng chế độ TNLĐ, BNN thực hiện theo quy định tại các Điều: 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 và 54 của Luật ATVSLĐ. Trường hợp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau TNLĐ, BNN mà thời gian nghỉ từ ngày 01/7/2016 trở đi thì mức hưởng được tính theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 Luật ATVSLĐ.

Về hồ sơ, thời hạn giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Thực hiện theo quy định tại các Điều: 57, 58, 59, 60 và 61 của Luật ATVSLĐ, trong đó lưu ý hồ sơ hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN không yêu cầu đơn vị sử dụng lao động cung cấp các thành phần hồ sơ không có trong quy định tại Điều 57, Điều 58 Luật ATVSLĐ; văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ thực hiện theo mẫu hiện hành do BHXH Việt Nam ban hành.

Về thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động do TNLĐ, BNN: Cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với lần đầu, khám giám định tái phát, khám giám định tổng hợp thương tật, bệnh tật do TNLĐ, BNN nếu Kết luận của Hội đồng Giám định y khoa từ ngày 01/7/2016 trở đi xác định mức suy giảm khả năng lao động đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật ATVSLĐ.

Ánh Ngọc

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT