Bệnh Thoát vị thành bụng

Thông tin hữu ích về Bệnh Thoát vị thành bụng. Tư vấn trực tiếp từ bác sỹ uy tín. Bạn có thể tìm thấy mọi giải đáp về Bệnh Thoát vị thành bụng chính xác, đúng đăn nhất.
Tin tức về :Bệnh Thoát vị thành bụng
  • Thoát vị thành bụng, vì sao?

    Thoát vị,vì sao
    SKĐS - Tôi mới mổ cắt bán phần tử cung sau đó lại phải mổ lần thứ hai do bị áp-xe, từ đó đến nay, bụng tôi ngày càng to, đi khám thì được chẩn đoán là thoát vị thành bụng.
1