Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên

Học sinh sinh viên đóng vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước vì vậy việc chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng này là một trong những điều kiện thiết yếu cần phải được đảm bảo, đặc biệt lực lượng này chiếm đến 25% dân số cả nước, do đó thực hiện BHYT học sinh sinh viên có ý nghĩa quan trọng hướng đến bao phủ BHYT toàn dân
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên