Bảo hiểm y tế cho người nghèo

Hướng tới BHYT toàn dân để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản. Trong những năm qua, nhiều tỉnh, thành phố đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT, trong đó có việc hỗ trợ người nghèo tham gia BHYT...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bảo hiểm y tế cho người nghèo