Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển:

Bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại

Suckhoedoisong.vn - Liên quan đến việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả.

Hỗ trợ 242,6 tỷ đồng hàng hải sản tồn đọng của 4 tỉnh

Trên cơ sở báo cáo của UBND 4 tỉnh, kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo số liệu hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác theo Thông báo số 506/TB-VPCP, ý kiến thống nhất của lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Y tế và Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý hỗ trợ chủ cơ sở có hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 4 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển.

Đối với hàng hải sản tồn đọng, mức hỗ trợ đối với sản phẩm sứa, hỗ trợ 100% giá trị lô hàng; đối với hàng hải sản tồn đọng khác, hỗ trợ 30% giá trị lô hàng.

Khối lượng hàng hải sản tồn đọng của 4 tỉnh tối đa là 5.453,8 tấn với tổng kinh phí tối đa là 242,6 tỷ đồng, cụ thể như sau: tỉnh Hà Tĩnh 2.708,6 tấn, kinh phí hỗ trợ 150,2 tỷ đồng; tỉnh Quảng Bình 1.101,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 48,5 tỷ đồng; tỉnh Quảng Trị 1.501,0 tấn, kinh phí hỗ trợ 42,7 tỷ đồng; tỉnh Thừa Thiên Huế 143,1 tấn, kinh phí hỗ trợ 1,2 tỷ đồng.

Thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ 4 tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biểnViệc hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh miền Trung bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND 4 tỉnh thực hiện đúng chỉ đạo, bảo đảm xử lý chặt chẽ, không có khiếu kiện, khiếu nại. Trường hợp tỉnh nào phát sinh thêm số lượng, tỉnh đó có trách nhiệm thu xếp kinh phí của tỉnh chi trả.

400 tỷ đồng mỗi địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện hỗ trợ theo đúng nội dung quy định, quyết định chi trả tiền hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể theo đúng quy định, đúng tiêu chí, đúng đối tượng, đảm bảo công tác chi trả phải công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 408/TB-VPCP ngày 1/9/2017 về việc chuyển kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đóng mới tàu cá đã được giao tại Quyết định số 12/QĐ-TTg sang thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá (tập trung vào cảng cá, bến cá), đồng ý phân bổ cho mỗi địa phương 400 tỷ đồng để đầu tư dự án đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Ngọc Trọng

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT