Bảo đảm quyền lợi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT

Suckhoedoisong.vn - Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn để người tham gia BHYT biết và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu...

Nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn để người tham gia BHYT biết và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu, BHXH Việt Nam vừa gửi Công văn số 4239/BHXH-CSYT về việc tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo đúng quy định của chính sách, pháp luật về BHYT...

Bảo đảm quyền lợi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT

Người có thẻ BHYT được lựa chọn đăng ký KCB tại các phòng khám tư nhân.

Theo đó, các đơn vị trên cần tổ chức khảo sát, xác định khả năng cung cấp dịch vụ y tế và đáp ứng các điều kiện là nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT theo đúng quy định tại Điều 5, Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký KCB ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT. Đồng thời, đăng tải đầy đủ, kịp thời và rõ ràng trên trang/cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và của BHXH tỉnh hoặc thông báo bằng các hình thức khác về các nội dung: danh sách, phạm vi và khả năng chuyên môn của các cơ sở KCB đủ điều kiện là nơi đăng ký KCB ban đầu; quyền được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu, thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu của người tham gia BHYT theo các quy định hiện hành để người dân được biết và lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp, thuận tiện gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người tham gia BHYT.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị này xác định số lượng thẻ BHYT, cơ cấu các nhóm đối tượng tham gia BHYT mà các cơ sở KCB trên địa bàn có khả năng tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu.

Theo BHXH Việt Nam, việc đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở y tế đối với người có thẻ BHYT phải được thực hiện công khai, minh bạch; không phân biệt cơ sở y tế Nhà nước và tư nhân, cơ sở y tế thuộc các bộ, ngành quản lý đóng trên địa bàn; phù hợp với đặc điểm tổ chức hệ thống y tế của địa phương; khả năng cung cấp, chất lượng dịch vụ y tế của mỗi cơ sở KCB; góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên. Do đó, đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), phòng khám đa khoa khu vực, hướng dẫn người bệnh thực hiện đăng ký KCB ban đầu đối với số người tham gia BHYT sinh sống tại xã đó, hoặc đăng ký tại phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn.

Đối với các bệnh viện tuyến huyện, việc đăng ký KCB ban đầu dựa trên nhu cầu của người tham gia BHYT và khả năng cung cấp dịch vụ y tế của bệnh viện.

Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương: Căn cứ nơi cư trú, công tác của các nhóm đối tượng được đăng ký KCB ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến Trung ương theo quy định tại Thông tư số 37 để xác định số lượng và hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký vào các cơ sở này. Đối với một số bệnh viện tuyến Trung ương có đặc thù riêng như: Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị, Bệnh viện Y học cổ truyền quân đội, Bệnh viện Thống nhất, ngoài đối tượng đã quy định, nếu cơ sở còn khả năng tiếp nhận và người tham gia BHYT có nguyện vọng được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở y tế này, BHXH tỉnh thống nhất với Sở Y tế về tiêu chí, số lượng, cơ cấu đối tượng để hướng dẫn và tổ chức đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia.

Đối với các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân, BHXH Việt Nam nhấn mạnh, các bệnh viện tư nhân đã được xác định tương đương hạng II trở lên, thực hiện như đối với bệnh viện tuyến tỉnh. Các bệnh viện tư nhân khác, phòng khám đa khoa tư nhân, người có thẻ BHYT được lựa chọn để đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân như đối với các cơ sở KCB công lập tuyến huyện.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu các tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu theo các nguyên tắc nêu trên. Đồng thời, báo cáo danh sách các cơ sở y tế đủ điều kiện là nơi đăng ký KCB ban đầu về BHXH Việt Nam trước ngày 31/10 hàng năm, cập nhật thông tin về tăng, giảm số cơ sở KCB ban đầu mỗi khi có sự thay đổi. 

Nguyễn Hoàng

 

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT