DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
Ðẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về BHXH, BHYT
10:40 25/12/2015 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở về vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trong hệ thống an sinh xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2015 - 2020.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu hoạt động thông tin, tuyên truyền về BHXH, BHYT cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, thiết thực. Nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng các nội dung cơ bản của hai chính sách này.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, nội dung truyền thông về chính sách BHXH, BHYT cần tập trung phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT qua các văn bản quan trong là: Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020”; Chiến lược phát triển ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2013- 2020 theo Quyết định số 1215 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 68 của Quốc hội khóa XIII về “Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tiến tới BHYT toàn dân”; Chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH và BHYT...

Đồng thời, cần tập trung tuyên truyền những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT đã được Quốc hội khóa XIII thông qua. Nội dung truyền thông cần nêu bật được ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT cùng lợi ích của hai chính sách này đối với mỗi người dân và toàn xã hội; phổ biến các kiến thức về mức đóng, mức hưởng, phương thức tham gia, thủ tục tham gia BHXH, BHYT; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp..., trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng, thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn để cung cấp thông tin nguồn, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở. Tuyên truyền trên hệ thống báo chí (báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử) cùng hệ thống thông tin cơ sở (đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã, pano, áp phích, tờ rơi, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên...), hệ thống thông tin điện tử (bảng điện tử, tin nhắn, website...).

Cần chú trọng đến từng nhóm đối tượng, đặc biệt là chủ sử dụng lao động, người lao động ở các khu vực ngoài nhà nước, các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp; học sinh sinh viên; đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa...

Với các cơ quan truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông để nghị xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, nâng cao chất lượng các tin, bài; dành thời lượng phù hợp phát sóng các chương trình chuyên đề, cung cấp thông tin, tư liệu tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; tổ chức các cuộc tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến với các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia trong lĩnh vực BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

hoàng nguyễn

Theo BHXH Việt Nam, nếu như năm 2012, cả nước chỉ có 10,56 triệu người tham gia BHXH; 58,97 triệu người tham gia BHYT (chiếm 66,4% dân số) thì năm 2015 dự kiến có hơn 11,98 triệu người tham gia BHXH; 68,7 triệu người tham gia BHYT (chiếm 75,4% dân số cả nước)...

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm