Ai đủ điều kiện thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ?

Lần đầu tiên cuộc thi tuyển chọn tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN sẽ được Bộ GTVT tổ chức công khai vào tháng 4/2014. Đối tượng tham gia sẽ phải trực tiếp làm bài thi và thuyết trình trước ban giám khảo.

 Lần đầu tiên cuộc thi tuyển chọn tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN sẽ được Bộ GTVT tổ chức công khai vào tháng 4/2014. Đối tượng tham gia sẽ phải trực tiếp làm bài thi và thuyết trình trước ban giám khảo.  

Theo Thông báo mới nhất được đăng tải công khai trên website của Bộ GTVT và Tổng cục Đường bộ VN (TCĐBVN), đối tượng đăng ký dự thi Tổng cục trưởng được mở rộng tới cả các đối tượng nằm trong quy hoạch và ngoài quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường và quyền tổng cục trưởng Tổng Cục Đường bộ Nguyễn Đức Thắng (bên phải) - người sẽ về hưu trong năm 2014

Đó là những người đang giữ chức vụ trưởng thuộc Bộ, phó tổng cục trưởng TCĐB, cục trưởng các Cục thuộc Bộ, hiệu trưởng các trường ĐH trực thuộc Bộ, giám đốc Học viện, viện trưởng các Viện trực thuộc Bộ, chủ tịch HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc các tổng công ty trực thuộc Bộ, giám đốc các Sở GTVT.

Tuổi đời ứng viên không quá 55 đối với nam và 50 đối với nữ, có thời gian làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải ít nhất 10 năm.

Số lượng dự tuyển sau khi sàng lọc tối thiểu là hai người, tối đa là năm người và được Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT phê duyệt.

Theo thông báo của Bộ GTVT, người dự thi phải thi viết và bảo vệ chương trình hành động.

- Thi viết:

+ Nội dung: Người dự thi phải viết chương trình hành động phát triển Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong 10 năm tới theo hình thức tự luận, trên giấy thi theo quy định và không được phép sử dụng điện thoại, tài liệu dưới mọi hình thức trong quá trình làm bài;

+ Bài viết chương trình hành động phát triển Tổng cục trong 10 năm được chấm theo thang điểm 100 điểm, tập trung vào các nội dung chính như sau:

Đánh giá thực trạng; phân tích nguyên nhân những mặt mạnh, mặt yếu; những ưu điểm; tồn tại, hạn chế và những thuận lợi, khó khăn của Tổng cục trong 3 năm qua (20 điểm);

Kế hoạch hoạt động, quy mô phát triển Tổng cục trong 10 năm tới (35 điểm);

Các biện pháp, giải pháp và đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển Tổng cục trong 10 năm tới (45 điểm).

+ Thời gian làm bài: 240 phút.

- Bảo vệ chương trình hành động

+ Nội dung:

Theo sự điều hành của Ban Giám khảo, người dự thi sẽ lần lượt bảo vệ chương trình hành động của mình theo hình thức thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo;

Người dự thi thuyết trình tóm tắt chương trình hành động của mình bằng công cụ trình chiếu Power Point;

Sau khi người dự thỉ thuyết trình chương trình hành động, các ủy viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi và người dự thi trả lời;

Điểm bảo vệ chương trình hành động của người dự thi được đánh giá theo thang điểm 100 (một trăm) điểm trên cơ sở các nội dung chính của chương trình hành động, kỹ năng trình bày và am hiểu các lĩnh vực liên quan đến ngành.

+ Thời gian thuyết trình, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi:

Thời lượng để người dự thi thuyết trình chương trình hành động của mình không quá 45 phút;

Các ủy viên Ban Giám khảo đặt câu hỏi và người dự thi trả lời không quá 60 phút/người dự thi. Thời gian nêu câu hỏi của mỗi ủy viên Ban Giám khảo không quá 2 phút.

Các ủy viên Ban giám khảo sẽ chấm độc lập, ghi điểm riêng vào các phiếu chấm cá nhân. Điểm bài viết là điểm trung bình cộng của các ủy viên.

Người dự thi sẽ lần lượt thuyết trình bảo vệ chương trình hành động của mình và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Thời lượng thuyết trình không quá 45 phút. Các ủy viên Ban giám khảo đặt câu hỏi và người dự thi trả lời không quá 60 phút/người.

Người có kết quả điểm thi cao nhất trong số người dự tuyển, tham gia cả 2 nội dung thi, mỗi nội dung thi phải đạt tối thiểu 50 điểm sẽ trúng tuyển. Thời gian và địa điểm thi cụ thể sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải: www.mt.gov.vn.

Bộ GTVT nhận hồ sơ đăng kí dự thi từ 10/3/2014 đến hết ngày 14/3/2014, trực tiếp qua bộ phận văn thư Bộ hoặc theo đường bưu điện.

Dù chưa đến ngày nhận hồ sơ và các đối tượng ứng thi chưa lộ diện nhưng theo nhận định của nhiều cán bộ trong Ngành, thành phần dự thi chắc chắn sẽ có ít nhất một người thuộc ban lãnh đạo của Tổng cục hiện nay và một số gương mặt nổi trội là giám đốc các Sở GTVT địa phương, lãnh đạo một số tổng công ty trong ngành.

Được biết, hiện 3/4 lãnh đạo Tổng cục Đường bộ sẽ lần lượt nghỉ hưu trong 2 năm tới, trong đó quyền Tổng cục trưởng Nguyễn Đức Thắng sẽ nghỉ hưu vào cuối năm 2014 này. Vì vậy, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo kế cận là yêu cầu cần thiết, đặc biệt là việc lựa chọn, bổ nhiệm Tổng cục trưởng.

 

(Theo Người đưa tin)

Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com