Ðã có 61 tỉnh phê duyệt khung giá mức viện phí mới

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đến nay, đã có 61 tỉnh phê duyệt khung giá mức viện phí mới. Cụ thể, về việc thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ y tế tại các địa phương, cho đến thời điểm 20/3/2013, đã có 61/63 địa phương được HĐND cấp tỉnh phê duyệt mức thu dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư liên tịch số 04.

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Đến nay, đã có 61 tỉnh phê duyệt khung giá mức viện phí mới. Cụ thể, về việc thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ y tế tại các địa phương, cho đến thời điểm 20/3/2013, đã có 61/63 địa phương được HĐND cấp tỉnh phê duyệt mức thu dịch vụ y tế ban hành theo Thông tư liên tịch số 04. Trong đó, 44 địa phương thực hiện trong năm 2012, 13 địa phương thực hiện trong năm 2013, có 4 địa phương sẽ thực hiện từ ngày 1/4/2013. Các tỉnh bắt đầu thực hiện trong tháng 4 gồm: Bình Thuận, Nam Định, Hải Phòng, Tây Ninh. Trong đó, Tây Ninh là địa phương mới được HĐND tỉnh phê duyệt giá ngày 20/3/2013, trung bình giá của các dịch vụ là 60% mức giá tối đa. Hiện nay, cả nước chỉ có hai địa phương chưa được phê duyệt khung giá dịch vụ y tế mới là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

NH

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com