DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0901727659 bandientuskds@gmail.com
80% cơ sở thực phẩm được kiểm tra phải đạt yêu cầu
10:07 15/03/2013 GMT+7
Bộ Y tế vừa có Kế hoạch số 1331/BYT-ATTP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Sở Y tế các tỉnh, thành về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.
Bộ Y tế vừa có Kế hoạch số 1331/BYT-ATTP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Sở Y tế các tỉnh, thành về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2013.

Chương trình nhằm nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về VSATTP từ TW đến địa phương đủ năng lực quản lý và kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được thiết lập, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Mục tiêu đặt ra của chương trình là năm 2013, 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về VSATTP; 90% lượt cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra VSATTP tại tuyến TW, khu vực, tỉnh, thành phố được bồi dưỡng và nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ; 85% cán bộ làm công tác VSATTP tuyến cơ sở (quận/huyện, xã/phường) được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức về VSATTP; 65% người sản xuất thực phẩm, 65% người kinh doanh thực phẩm, 65% người tiêu dùng thực phẩm và 73% người quản lý lãnh đạo hiểu đúng và thực hành đúng về ATTP; 50 phòng kiểm nghiệm VSATTP cấp tỉnh tham gia thử nghiệm liên phòng đánh giá chất lượng kiểm nghiệm; 10 phòng kiểm nghiệm VSATTP trên cả nước đạt ISO 17025.

Bên cạnh đó, 85% cơ sở dịch vụ ăn uống do cấp tỉnh/thành phố quản lý và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý đuợc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP; tỉ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là ≤ 8,5 ca/100.000 dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2013 cũng sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP; thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng VSATTP; tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

Bộ Y tế yêu cầu, Sở Y tế các tỉnh, thành phố căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và vốn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính giao, định hướng nội dung hoạt động theo hướng dẫn của TW, tình hình VSATTP, số lượng đơn vị hành chính, số lượng cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, nguồn lực hiện có… để xây dựng kế hoạch năm 2013 và tổ chức triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm của tỉnh, thành phố. Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP năm 2013 của tỉnh, thành phố gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 20/3/2013 để tổng hợp.

Dương Hải
Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm