Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 09:57 ngày 20/05/2011

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 5, 2011 | 09:57

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức là nền tảng của người cán bộ cách mạng. Nhưng đạo đức đó phải gắn liền với năng lực công tác. Điểm cốt lõi trong đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải có động cơ cách mạng đúng đắn và ý chí cách mạng.

Theo Hồ Chí Minh, đạo đức là nền tảng của người cán bộ cách mạng. Nhưng đạo đức đó phải gắn liền với năng lực công tác. Điểm cốt lõi trong đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên là phải có động cơ cách mạng đúng đắn và ý chí cách mạng. Đạo đức cách mạng phải được thể hiện qua hành động và qua giá trị xã hội của hành động có ý chí của mỗi cán bộ, đảng viên. Nếu không có động cơ cách mạng đúng đắn, không có ý chí cách mạng kiên định thì rất dễ mắc phải chứng chủ nghĩa cá nhân. Đây là căn bệnh vô cùng nguy hại, Hồ Chí Minh đã ví “Chủ nghĩa cá nhân như là một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm”. Tất cả những căn bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra đều làm băng hoại đạo đức của người cán bộ cách mạng:

Bệnh tham lam: Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ “tự tư, tư lợi”, dùng của công làm việc tư, dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình”.

Bệnh lười biếng: Biểu hiện của nó là: Tự cho mình là cái gì cũng giỏi, việc gì cũng biết. Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ. Việc dễ thì tranh lấy cho mình. Việc khó thì đùn cho người khác. Gặp việc nguy hiểm thì tìm cách để trốn tránh.

Bệnh kiêu ngạo: Theo Hồ Chí Minh, những người mắc bệnh kiêu ngạo là người “Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt, ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình, ưa sai khiến người khác. Ưa khoe khoang vênh váo, cho ai cũng không bằng mình, không muốn cho người ta phê bình. Việc gì cũng muốn làm thầy người khác”.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh- Mộthuyền thoại kỳ vĩ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại, kính yêu của Đảng và dân tộc ta, Danh nhân văn hóa thế giới.      Ảnh: TL

Bệnh hiếu danh:

Hồ Chí Minh chỉ ra đó là người “Tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm. Đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống. Chỉ muốn được sướng mà không chịu được khổ. Chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ chứ không ham công tác thiết thực”.

Bệnh thiếu kỷ luật: Theo Hồ Chí Minh là “Đã mắc bệnh cá nhân thì tư tưởng và hành động cũng đặt cá nhân lên trên. Vì thế mà việc gì cũng không lấy Đảng làm nền tảng, quên cả kỷ luật của Đảng. Phê bình thì cốt công kích những đồng chí mình không ưa. Cất nhắc thì cốt làm ơn với những người mình quen thuộc. Căn nguyên của bệnh này do thiếu rèn luyện, tu dưỡng, thiếu tính tổ chức, kỷ luật, thường dẫn đến chỗ mất đoàn kết nội bộ”.

Bệnh óc hẹp hòi: Đây là căn bệnh hết sức nguy hại vì nếu rơi vào người có quyền cao chức trọng thì sẽ làm thui chột nhân tài của đất nước. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ người mắc bệnh này: “Ở trong Đảng thì không biết cất nhắc những người tốt, sợ người ta hơn mình. Ở ngoài Đảng thì khinh người, cho ai cũng không cách mạng, không khôn khéo bằng mình. Vì thế mà không biết liên lạc hợp tác với những người có đạo đức, tài năng ở ngoài Đảng. Vì thế mà làm người ta uất ức và mình thành ra cô độc”.

Bệnh óc địa phương: Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Bệnh này kết quả cũng rất tai hại. Miễn là cơ quan mình, bộ phận mình, địa phương mình được việc, còn ai khác ra sao thì mặc kệ. Đó là vì cận thị, không xem xét toàn thể. Không hiểu rằng lợi ích nhỏ phải phục tùng lợi ích to, ích lợi bộ phận phải phục tùng ích lợi tập thể”. Căn bệnh này dẫn đến “Địa phương chủ nghĩa”.

Bệnh lãnh tụ: Theo Hồ Chí Minh là người “Đánh được vài trận hoặc làm được vài việc gì ở địa phương đã cho mình là tài giỏi lắm rồi, anh hùng lắm rồi, đáng làm lãnh tụ rồi”, không hiểu rằng: “Đảng ta mong cho có nhiều anh hùng, nhiều lãnh tụ được dân tin, dân phục, dân yêu. Những anh hùng và lãnh tụ như thế đều do tranh đấu và kinh nghiệm rèn luyện ra, đều do dân chúng và đảng viên tin cậy mà cử ra, chứ không phải tự mình muốn làm lãnh tụ, làm anh hùng mà được”.

Sức mạnh của Đảng, của Nhà nước suy cho cùng là bắt nguồn từ phẩm chất đạo đức, năng lực của mỗi cán bộ, đảng viên, ở sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do vậy, việc học tập, rèn luyện khắc phục những căn bệnh làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên như Bác Hồ đã dạy ở trên phải là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở. Đây là một nhân tố đặc biệt quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục những căn bệnh đối với một đảng cầm quyền, đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay, những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang nóng hổi tính thời sự, soi sáng cho công cuộc đổi mới, nâng cao phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên hiện nay.

Ba Minh

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.
Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn