Nguyễn Khắc Viện,bác sĩ Nguyễn Khắc Viện,nhà báo,bản lĩnh

Bản lĩnh nhà báo Nguyễn Khắc Viện

SKĐS - Cuộc đời và sự nghiệp bác sĩ Nguyễn Khắc Viện (BSNKV – 1913-1997) thì thiên hạ đã biết qua những hoạt động hồi còn phụ trách phong trào Việt kiều yêu nước ở Pháp, và công tác đối ngoại, dịch Truyện Kiều, viết nhiều tác phẩm khi ông về nước làm giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn, rồi sự nghiệp nghiên cứu tâm lý trẻ em lúc đã về hưu…

ĐỌC NHIỀU NHẤT