bảo hiểm thất nghiệp,mức đóng bảo hiểm

Chính phủ thống nhất đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp

SKĐS - Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp.