bệnh viện tuyến huyện,xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người tham gia giao thông,xét nghiệm nồng độ cồn trong máu,nồng độ cồn trong máu

Các bệnh viện từ tuyến huyện được xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người tham gia giao thông

SKĐS - Đó là nội dung được Bộ Y tế nêu rõ về việc tăng cường xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố t, bệnh viện (BV), viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế.

ĐỌC NHIỀU NHẤT