Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam giai đoạn 2016-2025,Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam,HPG,Cuộc họp nhóm đối tác y tế,Thứ trưởng Y tế Phạm Lê Tuấn,bao phủ y tế toàn dân,bảo hiểm y tế toàn dân,BHYT,gói dịch vụ y tế cơ bản,tài chính y tế,y tế,2025

Hướng tới bao phủ y tế toàn dân tới năm 2025

SKĐS - Tại HPG bàn thảo về Chiến lược Tài chính Y tế Việt Nam giai đoạn 2016-2025, các đối tác phát triển quốc tế đã cùng đóng góp ý kiến nhằm phát triển hệ thống y tế bền vững và tiến tới bao phủ y tế toàn dân với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu chất lượng cao tới năm 2025

ĐỌC NHIỀU NHẤT