• TS. Mark Dybul
    Giám đốc Quỹ Toàn cầu (Global Fund)
  • Giám đốc Quỹ Toàn cầu: "Việt Nam, một mô hình khống chế dịch bệnh thành công"
    SKĐS - Khống chế dịch bệnh thành công, đi đầu trong khu vực Mekong về loại trừ Sốt rét, chương trình phòng chống Lao là một trong những chương trình tốt nhất khu vực, thành tựu đạt bao phủ bảo hiểm y tế, Việt Nam một mô hình thành công để chia sẻ với nhiều nước là nhận định của TS. Mark Dybul, Giám đốc Quỹ Toàn cầu. Đó cũng là nhận định chung của GS. Francois Barre-Sinoussi, người đoạt giải Nobel Y học 2008 và có nhiều kỷ niệm gắn bó với Việt Nam cũng như Đại sứ HIV và bệnh truyền nhiễm Michele Boccoz.
1