Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095

Cập nhật 18:14 ngày 12/01/2011

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Ngày 12 tháng 1, 2011 | 18:14

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Sáng 12/1/2011, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Trong 8 ngày làm việc, Ðại hội sẽ thảo luận và thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo tổng kết việc thi hành Ðiều lệ Ðảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Ðiều lệ Ðảng. Ðại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương dự kiến khoảng 200 người, trong đó có 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ được công bố sáng 19/1.

Dự lễ khai mạc Đại hội, ngoài các đại biểu chính thức có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội các khóa, các đại biểu lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức tiêu biểu, đại biểu các tôn giáo và đại diện thế hệ trẻ Việt Nam...

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã bày tỏ tình cảm trân trọng và tình đồng chí thân thiết nhất và nhiệt liệt chào mừng 1.377 đại biểu, những đại biểu tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, đại diện cho trên 3,6 triệu đảng viên về dự Đại hội, chào mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý... Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, biết ơn các thế hệ cách mạng tiền bối, với đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cao cả giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

 Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, trong 5 năm qua (2006 -2010), toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực đạt được những thành tựu quan trọng, đáng tự hào, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, nước ta vẫn đang đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau và diễn biến phức tạp, không thể xem thường. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cần nhìn thẳng vào sự thật, đề cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc, để xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để  thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trình bày Báo cáo chung về các văn kiện Đại hội XI. Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2001 - 2010 cho thấy, nền kinh tế nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì được tốc độ tăng trưởng khá; các ngành đều có bước phát triển, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên.

Bên cạnh những thành tựu đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhìn nhận nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém nói trên có một phần do năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa kiên quyết...

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công tác cán bộ, trọng dụng người có tài, có đức, lấy hiệu quả công tác và tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu, có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm...

Cũng trong phiên khai mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Trương Tấn Sang - Thường trực Ban Bí thư đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X.  

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Lĩnh vực khoa học công nghệ, y tế... đạt trình độ tiên tiến

Trong phiên khai mạc đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đọc báo cáo chung về các văn kiện, nêu rõ: bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp và cứu trợ xã hội đa dạng, linh hoạt, có khả năng bảo vệ, giúp đỡ mọi thành viên trong xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương. Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em; quan tâm phát triển y tế dự phòng, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao năng lực của bệnh viện tuyến huyện và tuyến tỉnh, hiện đại hoá một số bệnh viện đầu ngành; thực hiện nghiêm chính sách và pháp luật về dân số, duy trì mức sinh hợp lý, gia đình ít con và cân bằng giới tính; bảo đảm quyền cơ bản của trẻ em, tạo môi trường lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ.

Mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Trong đó, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt nhóm trung bình cao của thế giới; tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi; một số lĩnh vực như khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế đạt trình độ tiên tiến, hiện đại…

 Nhóm PV -CT
 

Nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu tham dự Đại hội đã được phóng viên báo Sức khỏe&Đời sống ghi lại. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu: “Trong giai đoạn tới, công tác y tế sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn”

Tham dự Đại hội, đoàn y tế có 10 đại biểu, đây là niềm vinh dự lớn cho ngành. Đại hội lần này với nhiều đổi mới về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Đại hội sẽ đề ra chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân  giai đoạn 2011-2015. Với chủ trương tăng cường y tế dự phòng, đẩy mạnh phát triển y tế cơ sở, mở rộng mạng lưới y tế cơ sở gần dân nhất để đảm bảo công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng hệ thống y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn không phải vượt tuyến, vừa tốn kém vừa khó khăn đi lại, vừa gây quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên.

Tiếp tục tăng cường đầu tư về nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật để xây dựng các trung tâm y tế chất lượng cao, chuyên sâu ngang tầm với khu vực và trên thế giới. Đảm bảo phát triển nền công nghiệp dược và cung ứng thuốc đủ cơ số thuốc dùng cho nhân dân với giá thành hợp lý. Kinh tế xã hội phát triển thì an sinh xã hội mới có cơ hội phát triển. Chính vì vậy, tại Đại hội lần này, tôi tin tưởng với sự đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội thì y tế cũng có cơ hội được tăng cường đầu tư  từ các chủ trương, chính sách đến phát triển nguồn lực và cơ sở vật chất để đáp ứng, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: “Tập trung giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng”

Tại văn kiện trình Đại hội XI cũng nêu rõ, tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới cần phải tập trung mạnh mẽ phát triển cơ sở hạ tầng. Vì thế trong những năm tới, thành phố tập trung chương trình đầu tư giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng như chương trình giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiện đại hóa thành phố, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, gắn kết với các chương trình đầu tư các khu công nghiệp, khu chế xuất đảm bảo sự phát triển chất lượng cao, bền vững.
 
Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ: “Cần nhiều hơn các giải pháp giúp cho người dân tự thoát nghèo”

Tôi mong muốn, sau Đại hội lần này, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến các giải pháp giúp người dân nhận thức được vấn đề và tự thoát nghèo. Đưa đến cho người dân miền núi các giải pháp, các cơ chế và các nguồn vốn để người dân tự thoát nghèo. Nếu chúng ta cứ cho mãi thì một số người sẽ ỉ lại vào việc đó mà không phấn đấu. Vì thế phải có một giải pháp thật cụ thể, thiết thực, đến tận các thôn bản như dạy người dân phương cách làm giàu. Cùng với đó, tôi mong muốn giao thông miền núi ở Lai Châu được đầu tư hơn, để khoảng cách giữa miền xuôi và miền núi không còn quá xa.

Chia sẻ: Email Print 0Bình luận »

Gửi bình luận của bạn

Các thắc mắc của bạn đọc về sức khỏe sẽ được giải đáp tại chuyên mục Phòng mạch online, mời các bạn đón đọc.
Tổng biên tập: TTƯT.BS.Trần Sĩ Tuấn