Lửa cháy lên rồi,...

SKĐS - Hai Phiếm phấn khởi: - Liên tiếp mấy ngày đầu tháng Tám này thông tin dồn dập những là nữ Thứ trưởng Công Thương bị đề nghị cách chức, rồi Trịnh Xuân Thanh đầu thú, Trầm Bê bị bắt...

ĐỌC NHIỀU NHẤT