Nhân tai (!)

SKĐS - Lại mưa gió bão bùng ập xuống mấy tỉnh miền Trung. Nhà cửa, ruộng vườn của bà con tan hoang, vật nuôi trong nhà tan tác, thành quả lao động suốt năm tan tành...

CHUYÊN ĐỀ :

Cẩm nang phụ khoa
ĐỌC NHIỀU NHẤT