Chơi sang!?

SKĐS - Vừa rồi, kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh tặng một bộ ấm chén cho mỗi hộ gia đình và đại biểu dự lễ.

ĐỌC NHIỀU NHẤT