khám bệnh,bệnh nhân,BHYT

Chuyện đánh “giặc” bệnh từ xa

SKĐS - Ở TP. HCM có ông nọ nhà ở quận 8 ngày ngày chia phiên đi tới... 21 bệnh viện trong thành phố để khám bệnh. Trung bình mỗi ngày ông này đi 3-4 bệnh viện ở gần nhau để khám và lấy thuốc.