Phải tính cho kỹ

SKĐS - Hai Phiếm nhíu mày: - Sở Giáo dục&Đào tạo TP.HCM ra văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, thông qua tiết sinh hoạt dưới cờ, các hoạt động của nhà trường tổ chức tuyên truyền giáo dục học sinh, sinh viên tinh thần dũng cảm của 5 hiệp sĩ trong việc truy bắt tội phạm.

ĐỌC NHIỀU NHẤT