Tuổi trẻ tài cao

SKĐS - Công tác Tổ chức xưa theo tư duy “xếp hàng” kiểu sống lâu lên lão làng không còn phù hợp bởi vì với cách làm đó thì biết bao giờ nhân tài được trọng dụng bác nhỉ.

ĐỌC NHIỀU NHẤT