Để tín ngưỡng thờ Mẫu lan tỏa

SKĐS - Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt đã được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, tuy nhiên, nghi lễ hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu đang có dấu hiệu biến tướng khiến nhiều người lo ngại. Vì vậy, khi có tác phẩm điện ảnh mới về tín ngưỡng thờ Mẫu hoặc tiết mục trình diễn hầu đồng trên sân khấu có tính nghệ thuật cao được xem là cách làm thiết thực để bảo tồn và phát huy, lan tỏa giá trị di sản này.

ĐỌC NHIỀU NHẤT