Quyết định về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế

SKĐS - Ngày 22 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành quyết định số: 74441/QĐ-BYT về việc phân công công việc của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Y tế.
loading...
Bình luận

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.