Phát động cuộc thi tìm hiểu về ma tuý và cai nghiện phục hồi

Ngày 22/4/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma tuý; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý về lĩnh vực cai nghiện phục hồi.

Ngày 22/4/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Luật phòng chống ma tuý; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma tuý về lĩnh vực cai nghiện phục hồi. Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Lao động- Thương binh và Xã hội từ trung ương đến địa phương; Cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội ở xã, phường, thị trấn; Cán bộ chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tại xã, phường, thị trấn. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với tệ nạn ma tuý cũng như  trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan trong công tác phòng chống tệ nạn này. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 2/5/2009 đến ngày 31/12/2009.

PV

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com