Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội tuyển sinh trung cấp dược sĩ:

Nhận sai sót về văn bản và tiếp thu, rút kinh nghiệm!

Liên quan đến việc Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội (TCCĐHN) tuyển sinh và mở lớp đào tạo hệ trung cấp dược sĩ hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức) tại trường,
Liên quan đến việc Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội (TCCĐHN) tuyển sinh và mở lớp đào tạo hệ trung cấp dược sĩ hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học (hệ tại chức) tại trường, báo Sức khỏe&Đời sống đã có loạt bài phản ánh đăng trên số báo 185 ra ngày 19/11 với nhan đề: Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội tuyển sinh đào tạo dược sĩ: “Đá” nhầm sân?! và số báo 187 với tiêu đề: Trường trung cấp Công đoàn Hà Nội tuyển sinh đào tạo dược sĩ: Cơ quan chủ quản sẽ tiến hành kiểm tra. Ngày 28/11, báo Sức khỏe&Đời sống đã nhận được văn bản phúc đáp từ lãnh đạo Trường TCCĐHN về những nội dung mà báo Sức khỏe&Đời sống đã đăng tải. Qua đó lãnh đạo Trường TCCĐHN nhận sai sót về thể thức văn bản và chưa nghiên cứu kỹ các quy định trong việc liên thông đào tạo trung cấp dược sĩ tại trường.

Cụ thể: Trong văn bản gửi báo Sức khỏe&Đời sống, lãnh đạo Trường TCCĐHN thừa nhận một số sai sót của việc tuyển sinh, đào tạo lớp trung cấp dược sĩ của trường như sau:

 Văn bản Trường trung cấp Công đoàn HN gửi báo SK&ĐS.

1. Sai về thông báo tuyển sinh:

Theo đó, lỗi sai về thông báo tuyển sinh do trường sơ suất trong việc “sao nguyên bản Công văn số 259/TS-CĐD ngày 25/07/2011 của Trường cao đẳng Dược TW Hải Dương”. Tít đầu thông báo tuyển sinh phải ghi: Trường cao đẳng Dược TW Hải Dương - Trường TCCĐHN Hà Nội, sau đó mới ghi “Trường cao đẳng Dược TW liên kết với Trường TCCĐHN đào tạo trung cấp dược hệ chính quy…”.

2. Sai về giấy báo tập trung: Theo đó, trong nội dung giấy báo tập trung có ghi: “Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2011 của Trường cao đẳng Dược TW Hải Dương liên kết đào tạo dược sĩ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy với Trường TCCĐHN khóa học 2011-2013… ghi thiếu nội dung: “… Mời anh chị đến nhận giấy báo nhập học khóa 45-TCCN hệ chính quy của Trường cao đẳng Dược TW Hải Dương”.

3. Chưa nghiên cứu đầy đủ Chỉ thị 06/2008 ngày 27/6/2008 của Bộ Y tế:

 Với nội dung này, lãnh đạo Trường TCCĐHN nhận trách nhiệm chưa nghiên cứu đầy đủ các chỉ thị, quy định khi thực hiện liên kết đào tạo một chuyên ngành có tính đặc thù về đào tạo nhân lực y tế. Theo đó, lãnh đạo Trường TCCĐHN khi tiến hành liên kết đào tạo trung cấp dược sĩ “mới chỉ nghiên cứu Quyết định 42/2008/QĐ/BGD-ĐT ngày 28/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.”

 Như vậy có thể nói những nội dung được phản ánh trên báo Sức khỏe&Đời sống về việc Trường THCĐHN tổ chức tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp dược sĩ còn nhiều thiếu sót là hoàn toàn chính xác. Lãnh đạo Trường TCCĐHN cũng đã tiếp thu, rút kinh nghiệm và sẽ bổ sung, sửa chữa những lỗi về mặt thủ tục hành chính, pháp lý, tuân thủ đầy đủ những quy định của văn bản liên thông giữa Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tuyển sinh, đào tạo chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực y sinh học.     

TS-CT

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com