Chiều nay Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ,Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải,Tổng Thanh tra Chính phủ,Trương Quang Nghĩa,Phan Văn Sáu,xin thôi chức

Chiều nay Thủ tướng trình Quốc hội miễn nhiệm hai thành viên Chính phủ

SKĐS - Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Cuối giờ chiều 24/10, Thủ tướng sẽ đề nghị với Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.