Hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế

SKĐS - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 7399/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn khung đánh giá chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin y tế.

Đây là hướng dẫn về cách thức tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả, chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) đối với các đơn vị trong ngành y tế.

Hướng dẫn này áp dụng với các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế khi tổ chức lựa chọn, triển khai, vận hành các hoạt động dịch vụ CNTT của đơn vị mình.

dịch vụ y tếẢnh minh họa.

 

Theo Quyết định, các thành phần trong khung đánh giá dịch vụ CNTT gồm: Quy trình xây dựng và tổ chức đánh giá dịch vụ CNTT; Thiết kế dịch vụ; Quản lý lựa chọn dịch vụ; Quản lý vận hành dịch vụ; Quản lý cải tiến dịch vụ.

Mời bạn đọc xem chi tiết Quyết định số 7399/QĐ-BYT dưới đây:

D.Hải

Bình luận

Click vào đây để gửi ngay bài viết về cho toà soạn.

ĐỌC NHIỀU NHẤT