hiến tạng,ghép tạng,chết não,ghép tim,quyền hiến tạng,trung tâm ghép tạng,bv việt đức,người chết não

Vẫn mòn mỏi chờ người chết não hiến tạng

SKĐS - Nhu cầu ghép tạng ở Việt Nam đang rất lớn. Nếu như ở nước ngoài 90% người cho là người chết não thì ở Việt Nam lại ngược lại, khoảng 90% là lấy từ người sống. Ở Việt Nam người chết não nhiều, nhưng người hiến tạng từ người chết não rất khiêm tốn. Ở nước ngoài chết não ít, nhưng hiến tạng chủ yếu là từ người chết não, chiếm tới 80-90% người hiến tạng, còn lại nguồn tạng từ những người hiến tạng sống lại rất ít. Đây là một nghịch lý mà Việt Nam đang vẫn loay hoay tìm lời giải.

CHUYÊN ĐỀ :

Cẩm nang phụ khoa
ĐỌC NHIỀU NHẤT