hiến tạng,hiến mô tạng,ghép tạng

159 người đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não trong 4 ngày

SKĐS - Theo Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), từ 25/2 đến 28/2, Trung tâm nhận được 159 trường hợp đăng ký hiến mô tạng sau khi chết, chết não.

ĐỌC NHIỀU NHẤT