hiến tạng,ghép tạng,xét nghiệm,ghép phổi

Sự thật thông tin "hiến tạng phải nộp 17 triệu đồng"

SKĐS - Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, thông tin “Muốn tự nguyện hiến tạng, 17 triệu đồng xùy ra” làm rất nhiều người hiểu nhầm về toàn bộ hoạt động liên quan đến việc đăng ký hiến và hiến mô/tạng.

ĐỌC NHIỀU NHẤT