MC khiếm thị Lê Hương Giang,hiến tặng mô/ tạng,bé Hải An,Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia

MC khiếm thị Lê Hương Giang đăng ký hiến tặng tạng sau khi qua đời

SKĐS - MC khiếm thị Lê Hương Giang vừa đăng ký hiến mô tạng sau khi ra đi. Cô vui vẻ cầm tấm thẻ đăng ký hiến tặng trên tay và đây là điều cô muốn làm một việc gì đó ý nghĩa đã thành công. Điều đặc biệt là Hương Giang đã đến Trung tâm cùng với chị Nguyễn Trần Thùy Dương (mẹ bé Hải An).