Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI: Tất cả đã sẵn sàng!

Trong những ngày qua, BCH Trung ương Đảng (khóa X), các bộ ngành liên quan đã tổ chức nhiều hội nghị, hoạt động nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho sự kiện trọng đại này.

Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Trong những ngày qua, BCH Trung ương Đảng (khóa X), các bộ ngành liên quan đã tổ chức nhiều hội nghị, hoạt động nhằm chuẩn bị chu đáo nhất cho sự kiện trọng đại này.

BCH Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khóa

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 09/01/2011, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng (khóa X) đã họp Hội nghị lần thứ 15 để xem xét lần cuối các công việc chuẩn bị cho Đại hội XI của Đảng. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chủ trì, khai mạc và bế mạc Hội nghị. Hội nghị đã thông qua danh sách giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xem xét, quyết định; thông qua Báo cáo của BCH Trung ương khóa X về phương án nhân sự BCH Trung ương khóa XI để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng trình Đại hội XI; góp ý kiến lần cuối vào Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương khóa X trình Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 15 BCH trung ương Đảng Khóa X.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, trong 5 năm qua, với 15 kỳ Hội nghị Trung ương, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng vị Ủy viên Trung ương (khóa X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, hết lòng hết sức thực hiện công việc chung của Đảng, phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đã hoàn thành được các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X của Đảng vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tổng Bí thư cũng khẳng định, BCH Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khóa của mình.

Đồng chí Tô Huy Rứa chủ trì họp báo.

1.377 đại biểu tham dự Đại hội

Sáng 10/1, Trung tâm báo chí Đại hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự chủ trì của đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.377 đại biểu, đại diện cho hơn 3,6 triệu đảng viên sinh hoạt ở gần 54.000 tổ chức cơ sở Đảng trong cả nước.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI của Đảng (đánh giá kết quả thực hiện phương hướng, nhiệm vụ 5 năm qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới); Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Đại hội của Đảng.

Phát biểu tại họp báo, đồng chí Tô Huy Rứa chào mừng và cảm ơn sự quan tâm của các nhà báo trong nước và quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cho sự phát triển của đất nước Việt Nam trong thời gian tới. Đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn các cơ quan báo chí và các nhà báo sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm báo chí, các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đưa được nhiều thông tin bổ ích, cần thiết, chính xác, kịp thời, sinh động tới đông đảo công chúng trong cả nước và bạn bè quốc tế.            
Nhóm PVTS
loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT