Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu 72 Thầy thuốc nhân dân và 1.233 Thầy thuốc ưu tú

Ngày 11/2/2010, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 207/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 72 thầy thuốc đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngày 11/2/2010, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã ký Quyết định số 207/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân cho 72 thầy thuốc đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã ký Quyết định số 208/QĐ-CTN phong tặng Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho 1.233 thầy thuốc đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
TRẦN GIỮU
Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com