đấu giá nợ xấu,nợ xấu,kỳ họp Quốc hội,Quốc hội

Đề xuất hai phương án về đấu giá nợ xấu và ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

SKĐS - Sáng 24/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật đấu giá tài sản.