Ban Bí thư,Sự cố môi trường biển Miền Trung,Formosa Hà Tĩnh,Ông Võ Kim Cự,Ông Nguyễn Minh Quang,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Liên minh Hợp tác xã,tin tức,tin tức mới nhất,tin tức 24h,tin tức mới nhất trong ngày,tin tức thời sự,tin

Ban Bí thư ra quyết định kỷ luật ông Nguyễn Minh Quang và Võ Kim Cự

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Minh Quang, đồng chí Bùi Cách Tuyến, đồng chí Nguyễn Thái Lai và đồng chí Võ Kim Cự.