Hội nghị tham vấn,Nghị quyết TW về y tế,Nghị quyết TW về dân số,y tế và dân số,Ban chấp hành Trung ương

Bộ Y tế bàn thảo về dự thảo Nghị quyết mới về công tác y tế và dân số

SKĐS - Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, sau 25 năm kể từ khi Nghị quyết số 04 – NQ/HNTW về y tế và dân số được ban hành, việc ra một nghị quyết mới về y tế và dân số là một việc làm cấp thiết, và là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của ngành y tế, đòi hỏi sự đóng góp trí tuệ của tập thể.

ĐỌC NHIỀU NHẤT