Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cán bộ vi phạm

SKĐS - Bộ Chính trị đã quyết định: Thi hành kỷ luật đồng chí Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐỌC NHIỀU NHẤT