Sông Sài Gòn bị bức tử vì xác heo chết thối

SKĐS - Xác heo thối chôn dọc bờ bốc mùi hôi thối, là những gì thượng nguồn sông Sài Gòn hiện đang phải đang phải gánh chịu từng ngày.