Bạn chọn bơi lội hay chạy bộ?

SKĐS - Chạy và bơi đều là những môn thể thao và mỗi môn lại có điểm mạnh riêng
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Bạn chọn bơi lội hay chạy bộ?