Bạn chọn bơi lội hay chạy bộ?

SKĐS - Chạy và bơi đều là những môn thể thao và mỗi môn lại có điểm mạnh riêng