Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
duongdaynongyte@gmail.com
19009095
Nội dung không được tìm thấy.
Có phải bạn đang quan tâm tới: vaccin trong phong chong
Hãy thử sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc tham khảo những thông tin dưới đây:
  • “Vaccin” trong phòng, chống HIV/AIDS

    “Vaccin” trong phòng, chống HIV/AIDS

    2011-12-05 08:10:11.0

    Cung cấp thông tin, giáo dục và truyền thông nhằm thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS là biện pháp tiếp cận ở nhiều cấp độ.