Đường dây tiếp nhận những thông tin bất cập trong ngành Y
  • 0973 306 306
  • duongdaynongyte@gmail.com
Nội dung không được tìm thấy.
Có phải bạn đang quan tâm tới: co ca si
Hãy thử sử dụng chức năng tìm kiếm hoặc tham khảo những thông tin dưới đây:
  • "Có ca sĩ không biết đọc nốt nhạc"

    "Có ca sĩ không biết đọc nốt nhạc"

    2012-10-11 08:58:04.0

    Ca sĩ thị trường không được đào tạo thanh nhạc. Sinh viên tốt nghiệp Nhạc viện lại thiếu kĩ năng biểu diễn. Đó là một phần rất lớn của vấn đề.